Dance Positions and Holds

Photos by Marida Martin. 

Set 2

Dance Use

     

Polska forsteg

 

Hambo forsteg (free hand on waist version)

 

   

Polska turning

 

Bondpolska fr. Viksta

   

Slngpolska

 

EDSD, 04/19/2012

EDSD home page